Järjestelmä |Tuotanto

Kokonaisvaltainen tuotannonohjaus maksimoi tehokkuuden

Wise-toiminnanohjausjärjestelmän tuotannonohjaus kattaa yrityksen kaikkien kone- ja henkilöresurssien hallinnan ja seurannan, tehdaskalenterien ylläpidon sekä valmistuksen jäljitystietojen keruun. Järjestelmä tarjoaa monipuoliset työkalut toteutuneiden ja suunniteltujen tietojen vertailuun sekä tuotannon kustannusten, kannattavuuden ja sitoutuneen pääoman tarkasteluun. Wise-järjestelmä sisältää toiminnot myös tuotantoprosessiin sulautetun alihankinnan automaattiseen hallintaan.

Valmistuserät muodostetaan myyntiennusteiden ja tilauskannan pohjalta automaattisesti tuotannonohjausparametrien mukaan. Monipuoliset parametrit sisältävät mm. minimi- ja maksimieräkoot, valmistuserän kerrannaiset, yhdistelyjaksot ja muita aikasidonnaisia tekijöitä sekä tuoterakenteiden ajoitusmallit. Valmistus voi olla varasto- tai tilausohjautuvaa.

Valmistuksenohjauksen graafisilla työkaluilla voidaan analysoida ja ohjata tuotannon kuormitustilannetta usein eri perustein. Kuormitustilanteen lisäksi myös käytettävissä oleva kapasiteetti ja materiaalien saatavuustilanne ovat koko ajan selvillä. Kuormitustilannetta pystytään muokkaamaan sujuvasti grafiikasta, ja koska kaikki toiminnanohjauksen osa-alueet ovat samassa kokonaisjärjestelmässä, grafiikasta pystytään helposti myös porautumaan yksityiskohtaiseen tietoon materiaalien saatavuudesta ja myyntilauskannasta. Työkaluilla päästään valmistuksen mahdollisimman suureen oikea-aikaisuuteen, ja tuotantosuunnitelman muutokset tulevat automaattisesti myös hankinnan ja myynnin tietoon. Sekä toimittajayrityksille että asiakkaille pystytään tarjoamaan mahdollisimman nopea vaste.

Wisetime Oy
Saaristonkatu 23
90100 Oulu
Puhelin 020 7661 401
Faksi 020 7661 402

©Wisetime Oy