Järjestelmä |Dokumenttien hallinta

Erillistä dokumentinhallintajärjestelmää ei tarvita

Dokumenttien hallinnan sisällyttäminen toiminnanohjausjärjestelmän olennaiseksi osaksi erottaa Wise-toiminnanohjausjärjestelmän kilpailevista vaihtoehdoista. Dokumenttien hallinta ei toimi irrallisena saarekkeena, vaan jokainen dokumentti voidaan kohdistaa toimintoihin - esimerkiksi nimikkeisiin, asiakkaisiin tai työvaiheisiin - ja järjestelmän muista osioista on reaaliaikainen linkki dokumenttien hallintaan.

Dokumenttien hallinnassa korostuu koko Wise-järjestelmän erittäin pitkälle viety integraatio. Tietojen ja toimintojen tarkastelu tapahtuu ylivoimaisen sujuvasti, kun aikaa vievää siirtymistä tietojärjestelmästä toiseen ei tarvita.

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä sisältää kaikki dokumentinhallintajärjestelmältä edellytettävät toiminnot, mm. versionhallinnan, luokitukset, luku- ja muutosoikeuksien hallinnan, kierrätyksen, lausuntopyynnöt ja hyväksynnät sekä jakelun. Järjestelmällä voidaan hallita kaikki yrityksen dokumentit kuten tuotedokumentaatio, laatudokumentit ja sopimukset. Dokumentit voidaan luokitella vapaavalintaisesti.

Dokumentteja voidaan yhdistää myös suoraan prosesseihin. Esimerkiksi tiettyjen dokumenttien lukeminen voidaan määrittää osaksi valmistusprosessia, mikä poistaa virheitä ja varmistaa, että käytössä on aina dokumentin uusin versio.

Wisetime Oy
Saaristonkatu 23
90100 Oulu
Puhelin 020 7661 401
Faksi 020 7661 402

©Wisetime Oy